Actele necesare pentru admiterea în căminul de bătrâni sunt:

• Copie Carte de identitate / Buletin de identitate al beneficiarului și al aparținătorului;
• Talon de pensie
• Dosar medical
• Schemă de tratament
• Certificat de handicap (dacă există)